fbpx

Chặn trước lời từ chối của khách hàng?

NÓI KHÔNG VỚI HOẠT ĐỘNG VẮT KIỆT SỨC

Đã bao nhiêu lần bạn gặp phải trường hợp khách hàng nói những câu như: Giá của em đắt hơn so với thị trường hay là sản phẩm này không có gì nổi bật và từ chối sản phẩm mà bạn cung cấp.…