fbpx

Bạn nghĩ đã quá muộn để khởi nghiệp?

Bí quyết khởi nghiệp

Bài viết hôm nay tôi muốn dành riêng cho các anh chị, các cô chú, tất cả những ai đang có suy nghĩ rằng mình đã quá muộn để kinh doanh hoặc là quá trễ để theo đuổi một ước mơ khởi nghiệp cho chính bản thân của mình.…

3 nhóm người khiến bạn nhụt chí

Để tôi hỏi bạn câu này: Có phải trong tâm trí của bạn luôn có một ước mơ nào đó và hy vọng rằng mình sẽ thực hiện được?