fbpx

Câu chuyện thực tế về bán hàng!

Qua câu chuyện của Duy cách đây 15 Duy muốn bạn và tất cả mọi người đều phải tránh xa những sai lầm trong bán hàng mà Duy đã gặp phải, câu chuyện của tôi xảy ra như thế này:

Vào 7h tối, một ngày mùa hè năm 2006, đó là lúc tôi học đại học năm thứ hai của trường đại học Ngoại Thương, Hà Nội.…