fbpx

3 Bí quyết phát triển trong kinh doanh

Tôi đã trải qua nhiều năm làm trong lĩnh vực Sale và marketing và cũng nhiều lần kinh doanh và khởi nghiệp và tôi đã nhận ra rằng để có thể duy trì giữ vững phát triển cái thế mạnh của mình trên thị trường thì bạn cần phải trả lời được ít nhất là ba câu hỏi sau đây:

Câu hỏi thứ nhất, bạn có đang giải quyết một vấn đề gì quan trọng cho khách hàng hay không?