fbpx

BẠN CÓ ĐANG HIỂU SAI VỀ ĐỘNG LỰC?

Bài viết hôm nay Duy muốn chia sẻ với bạn về một vấn đề mà Duy cảm thấy rất nhiều người đang hiểu sai và áp dụng sai vào trong cuộc sống của mình mà chính cái điều này lại khiến cho bạn dễ bị rơi vào cạm bẫy của những người sẵn sàng sử dụng nó như là công cụ để lợi dụng bạn đó chính là: “Động lực”.