fbpx

5 dấu hiệu chứng tỏ khách hàng muốn mua!

Đã bao giờ bạn tự hỏi: Nếu như khách hàng tìm đến với bạn và đã có sẵn ý định mua hàng trong đầu thì làm thế nào để bạn nhận biết được điều đó?