fbpx

4 TỐ CHẤT BUỘC PHẢI CÓ ĐỂ THÀNH CÔNG

4 tố chất buộc phải có để thành công

Bốn yếu tố quan trọng nhất để tạo nên thành công, bao gồm:

Tính kỷ luật tự giác (self-dicipline), thói quen mang hiệu quả cao (high performance habits), sự chăm chỉ (hard work)tư duy thành công (winning mindset).…