fbpx

Cậu chuyện về sự khác biệt!

tư duy

Đã bao giờ bạn cứ đặt ra cho mình một câu hỏi: Tại sao mình cũng có xuất phát điểm giống như những người bạn của mình mà họ lại thành công hơn trong khi bạn thì vẫn luẩn quẩn không thoát ra được?