fbpx

Anh (Chị) vui lòng đọc kỹ các điều khoản về bảo mật thông tin trước khi xác nhận ĐỒNG Ý để tải về Tài liệu Đào Tạo nội bộ của Công ty.

Khi Anh (Chị) chọn nút Đồng Ý với các điều khoản trong thỏa thuận về bảo mật thì Anh (Chị) đã chính thức xác nhận cam kêt về bảo mật Sở hữu trí tuệ của Coach Duy Nguyễn theo quy định về pháp luật.

Bạn đã sẵn sàng để rèn luyện cùng Coach Duy Nguyễn? Doanh nghiệp của bạn cần được đào tạo chuyên sâu? Hãy liên hệ ngay để đặt lịch với Coach Duy Nguyễn trước khi đối thủ của bạn làm điều đó.

Liên Hệ

Links