fbpx

Khách đòi giảm bằng hoa hồng của bạn


Đây là trường hợp mà bản thân tôi đã gặp phải và có một số bạn cũng nhắn tin cho tôi hỏi cách xử lý trong tình huống tương tự, tức là khách hàng mà bạn đang chăm sóc là một người muốn tìm mọi cách để lấy cái lợi ích cho mình bất kể điều đó có nghĩa rằng bạn là người bán hàng sẽ phải làm không công, bởi vì họ thậm chí còn đề nghị bạn trích hoa hồng của mình ra để giảm giá cho họ.…