fbpx

Cách khai thác thông tin khách hàng hiệu quả!

Một đặc điểm của công việc này là bạn sẽ phải dành nhiều thời gian trong cái quá trình tư vấn của mình để tìm hiểu về nhu cầu, về khó khăn bằng cách đặt ra những câu hỏi để khai thác thông tin từ họ.…