fbpx

Khách hàng nói cần bàn bạc thêm!

khách hàng cần suy nghĩ thêm

Một trong những lý do từ chối rất phổ biến mà khách hàng thường đưa ra cho người làm sales rằng: Họ cần phải bàn bạc thêm với vợ, chồng hay là phải xin ý kiến cấp trên trước khi ra quyết định mua hàng.…