fbpx

Khả năng kiểm soát trong bán hàng!

Kỹ năng kiểm soát, điều khiển cảm xúc trí thông minh này là một bộ môn khoa học và Duy muốn nhấn mạnh các anh chị 6 điểm mà các anh chị sẽ cần phải lưu ý trong cái hoạt động bán hàng của mình.