fbpx

Sai lầm của hầu hết những người làm sales

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình đã học thuộc lòng rất nhiều kịch bản chốt sales, tìm mọi cách thuyết phục khách hàng mà bạn không thể khiến cho khách hàng gật đầu đồng ý hay chưa?