fbpx

Cách xử lý khi khách hàng không hài lòng!

Trước hết, tôi muốn phân tích với bạn một chút cái lý do vì sao mà khách hàng lại nổi giận, đánh giá 1 sao để từ đó chúng ta đưa ra cái cách xử lý cho phù hợp.…

Khả năng kiểm soát trong bán hàng!

Kỹ năng kiểm soát, điều khiển cảm xúc trí thông minh này là một bộ môn khoa học và Duy muốn nhấn mạnh các anh chị 6 điểm mà các anh chị sẽ cần phải lưu ý trong cái hoạt động bán hàng của mình.

Lý do khách hàng đánh giá 1 sao!

Trước hết, tôi muốn phân tích với bạn một chút cái lý do vì sao mà khách hàng lại nổi giận, đánh giá 1 sao để từ đó chúng ta đưa ra cái cách xử lý cho phù hợp.…